QSL kaart Witte Tornado 1647 kHz NL

Pirates Witte Tornado & Lady  1647 kHz, he returned e-QSL in 2 days from his email gerard@onthanet.nl (JGa)
 
Jouke van der Galien Assen

Anmerkungen sind nicht erlaubt.