Reception report Radio BZN

 Tack för den här rapporten dear Staffan

 QSL Radio BZN-21

Anmerkungen sind nicht erlaubt.